E- nummers

Vorige maand kondigde Coca Cola aan het bewaarmiddel natriumbenzoaat (E211) niet langer te gebruiken in België. Volgens Coca-Cola “omdat het productieproces is verbeterd.” Volgens sommige wetenschappers echter omdat het schade kan toebrengen aan het menselijk DNA. E211 blijkt niet het enige additief waar vragen bij worden gesteld. Wij namen ons boodschappenlijstje en zochten uit welke E-nummers onze producten bevatten en welke daarvan discutabel te zijn. Heel veel niet maar een aanzienlijk aantal wel, zo blijkt.
Natriumbenzoaat (E211) komt van nature voor in bessen maar wordt in veel grotere hoeveelheden gebruikt in zure producten zoals frisdranken, mosterd, dressings, sauzen, … om bacterievorming en schimmel tegen te gaan. De Britse biotechnoloog Peter Piper stelde echter vorig jaar vast dat natriumbenzoaat schade toebracht aan het erfelijk materiaal van gistcellen en opperde dat hetzelfde kon gebeuren met menselijk DNA.
De bevoegde diensten van de Europese Unie oordeelden echter dat er (voorlopig) geen reden is om natriumbenzoaat te verbieden. Eerder waren er al berichten dat het additief, in combinatie met vitamine C, het kankerverwekkende benzeen kan ontstaan.
Ook andere E-nummers worden zo ter discussie gesteld. De belangrijkste zijn aspartaam (E951), acesulfaam-K (E950), mononatriumglutamaat (E621), natriumnitriet (E250), propylgalaat (E310), buthylhydraoxyaniol (E320) en synthetische kleurstoffen als azorubine (E122). Afhankelijk van welke deskundige je raadpleegt gaat het advies van ‘geen probleem’ tot ‘giftig’. Uitgaande van het voorzorgprincipe is minstens ‘opgepast’ op zijn plaats.
E-nummers in ingrediëntenlijsten zijn echter niet noodzakelijk slecht nieuws, want de lijst met meer dan 300 stoffen en bijhorende maximumconcentraties bevat ook een boel kleurstoffen als bietenrood (E162, rode kleurstof uit rode biet), verdikkingsmiddelen als alginezuur (E400) en rijsmiddelen als kaliumcarbonaat (E501). Allemaal zeer onschuldige bestanddelen. Als consument heb je er echter het raden naar welke ‘goed’ en ‘fout’ zijn en moet je al een master in chemie en levensmiddelentechnologie hebben om het onderscheid te kunnen maken. Ook al omdat het de fabrikanten vrij staat ofwel de nummers ofwel de gewone benamingen te gebruiken.
Levensmiddelenfabrikanten mogen niet zomaar op hun verpakkingen zetten dat een product een lager percentage suiker, zout of vet bevat. Dat heeft het Europese Parlement op dinsdag 31 januari besloten.

Volgens de levensmiddelenindustrie kunnen de hoeveelheid suiker, vet en/of zout alleen worden teruggedrongen als fabrikanten dat mogen communiceren. In het voorstel van de industrie mag minder suiker, zout en/of vet geclaimt worden indien een product minder bevat dan een eerdere versie van het product. Dit levert echter misleidende claims op, aangezien dit product in vergelijking met andere producten in dezelfde categorie nog steeds veel van de genoemde voedingswaarden kan bevatten. Het parlement heeft daarom het voorstel tot versoepeling van de regels verworpen. De consequentie hiervan is dat producten net als in de huidige situatie alleen zulke claims mogen dragen indien er een significant verschil is met vergelijkbare producten in de supermarkt. Dit betreft minimaal 25% voor zout en 30% voor suiker en vet.

De verenigde Europese consumentenbonden hebben actie gevoerd om de toelating van deze claim te voorkomen. ‘Fabrikanten hebben jaren geleden al beloofd dat ze minder vet en zout in de producten zouden stoppen. Het is bizar dat daar nu ineens een misleidende claim voor nodig zou zijn’, aldus de Consumentenbond. De organisatie is verheugd dat het parlement heeft geluisterd naar de argumenten van de Europese consumentenorganisaties. Wel zijn zij erg teleurgesteld dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport destijds akkoord gaf voor dit voorstel en daarmee klakkeloos de lobby van de levensmiddelenindustrie volgde.

foodwatch is ook tevreden met de afkeuring van het voorstel. Verpakkingen van levensmiddelen moeten eerlijke en transparante informatie bieden aan de consument. foodwatch blijft echter bezorgd over de reductieclaims ten aanzien van suiker en vet die momenteel nog zijn toegestaan. Wat we veel zien is dat door de levensmiddelenindustrie aan (light) producten waarin 30% minder suikers worden geclaimd meer vetten toevoegt en visa versa. Qua calorieen heeft dit dan ook vaak weinig effect, terwijl dit door consumenten vaak wel wordt verwacht. Deze truc van levensmidddelenindustrie is te ontmaskeren met het verkeerslichtsysteem.

RED Table – MOST DANGEROUS: (RED Tabel – Most Dangerous:)

Name– E Number–Hoe wordt het gebruikt–Wat u moet weten
*Allura Rood AC–E129–Op grote schaal gebruikt als kleurstof, in snacks, sauzen, conserven, soepen, wijn, cider enz.– Vermijd als u lijdt aan astma, rhinitis (waaronder hooikoorts) en urticaria (een allergische uitslag ook bekend als netelroos
*Amaranth–E123 (E123)–kleur die wordt gebruikt in wijn, sterke drank, viskuit—Vermijd als u lijdt aan astma, rhinitis, urticaria en andere allergieën.
*Aspartaam–E951–Op grote schaal gebruikt als zoetstof in dranken, snacks, snoep, alcohol, desserts en ‘dieet’ voedingsmiddelen–Aspartaam ​​kan gevolgen hebben voor mensen met PKU (fenylketonurie) Recente rapporten tonen de mogelijkheid van hoofdpijn, blindheid en aanvallen met lange-termijn, een hoge dosis aspartaam.
*Benzoëzuur–E210–Op grote schaal conserveermiddel gebruikt in veel voedingsmiddelen inclusief drankjes, laag-suiker-producten, granen en vleesproducten–Kan tijdelijk remmen de werkingvan spijsverteringsenzymen en kan putten glycine niveaus. Moet worden vermeden door mensen met allergische aandoeningen zoals hooikoorts, netelroos en astma.
*Brilliant Black BN–E151–Op grote schaal gebruikt in dranken, sauzen, snacks, wijn, kaas etc–Mensen die last hebben van allergische aandoeningen, astma, rhinitis, urticaria, enz. moeten voorkomen dat deze stof.
*Gebutyleerd hydroxy-anisool (BHA)–E320–Zeer veel gebruikt als conserveermiddel, vooral in vet bevattende voedingsmiddelen, snoep, vlees–Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek zegt dat BHA is mogelijk kankerverwekkend voor de mens.BHA werkt eveneens samen met nitraten aan chemische stoffen bekend staan ​​om hun mutagene vormen (leiden tot veranderingen in de DNA-cellen))
*Calciumbenzoaat–E213–Conserveringsmiddelen in veel voedingsmiddelen inclusief drankjes, laag-suiker-producten, granen, vleesproducten. Kan tijdelijk remmende werking van spijsverteringsenzymen en kan putten glycine en amino-niveaus.) Should be avoided by those with allergic conditions such as hay fever, hives and asthma (Moet worden vermeden door mensen met allergische aandoeningen zoals hooikoorts, netelroos en astma)
Calcium Sulphite (Calciumsulfiet)
E226 (E226)
Very widely used, mainly as a preservative in a vast array of foods – from burgers to biscuits, from frozen mushrooms to horseradish pulp (Zeer veel gebruikt, vooral als conserveringsmiddel in een breed scala van voedsel – van hamburgers tot koekjes, van diepgevroren champignons aan mierikswortel pulp) In the US sulphites are banned from many foods, including meat, because they make old products look fresh. (In de VS sulfieten worden verbannen van veel voedingsmiddelen, zoals vlees, omdat ze oude producten frisse look.) They can cause bronchial problems, flushing, low blood pressure, tingling, and anaphylactic shock. (Ze kunnen leiden tot problemen aan de luchtwegen, blozen, lage bloeddruk, tintelingen, en anafylactische shock.) The International Labour Organisation (ILO) says avoid them if you suffer from bronchial asthma, cardiovascular or respiratory problems and emphysema. (De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zegt te voorkomen dat ze als u lijdt aan astma, hart-of ademhalingsproblemen en emfyseem.)
Monosodium Glutamate (MSG) (Monosodium glutamaat (MSG))
E621 (E621)
Widely used as a flavour enhancer (Op grote schaal gebruikt als smaakversterker) Those sensitive to monosodium glutamate have felt symptoms including pressure on the head, seizures, chest pains, headache, nausea, burning sensations and tightness of face. (Degenen die gevoelig zijn voor mononatriumglutamaat hebben gevoeld symptomen zoals druk op het hoofd, epileptische aanvallen, pijn op de borst, hoofdpijn, misselijkheid, een branderig gevoel en de dichtheid van het gezicht.) Many baby food producers have stopped adding this substance (Veel babyvoeding producenten zijn gestopt met het toevoegen van deze stof)
Ponceau4R, Cochineal Red A (Ponceau4R, Cochenille rood A)
E124 (E124)
Widely used as a colouring (Op grote schaal gebruikt als kleurstof) People who suffer from asthma, rhinitis, urticaria, may find their symptoms become worse following consumption or foods containing this colouring. (Mensen die last hebben van astma, rhinitis, urticaria kan vinden hun symptomen erger worden volgens verbruik of levensmiddelen die deze kleurplaat.)
Potassium Benzoate (Kaliumbenzoaat)
E212 (E212)
Preservatives in many foods including drinks, low-sugar products, cereals, meat products (Conserveringsmiddelen in veel voedingsmiddelen inclusief drankjes, laag-suiker-producten, granen, vleesproducten) Can temporarily inhibit the function of digestive enzymes and may deplete glycine and amino levels. (Kan tijdelijk remmen de werking van spijsverteringsenzymen en kan putten glycine en amino-niveaus.) Should be avoided by those with allergic conditions such as hay fever, hives and asthma. (Moet worden vermeden door mensen met allergische aandoeningen zoals hooikoorts, netelroos en astma.)
Potassium Nitrate (Kalium Nitraat)
E249 (E249)
Used as a preservative in cured meats and canned meat products (Wordt gebruikt als conserveermiddel in vleeswaren en vleesproducten in blik) Three main health concerns; It can lower the oxygen-carrying capacity of the blood; it may combine with other substances to form nitrosamines, which are carcinogenic, and it may have an atrophying affect on the adrenal gland. (De drie belangrijkste gezondheidsproblemen, maar het kan de zuurstof-draagkracht van het bloed te verlagen, het kan combineren met andere stoffen aan nitrosaminen, die kankerverwekkend vormen, en het kan een verteren effect op de bijnier te hebben.)
Propyl P-hydroxy-benzoate, Propyl-paraben, Paraben (Propyl-p-hydroxy-benzoaat, propyl-paraben, Paraben)
E216 (E216)
Preservative in Pates, cereals, snacks, meat products and confectionary (Conserveermiddel in Pates, ontbijtgranen, snacks, vleeswaren en zoetwaren) Parabens have been identified as the cause of chronic dermatitis in numerous instances. (Parabens geïdentificeerd als de oorzaak van chronische dermatitis in talrijke gevallen.)
Saccharin and its Na, K and Ca salts (Sacharine en Na, K en Ca-zouten)
E954 (E954)
Very widely used sweetener, found in diet, and no added sugar products (Zeer veel gebruikte zoetstof, gevonden in de voeding, en zonder toegevoegde suikers producten) The International Agency for Research on Cancer has concluded that Saccharin is possibly carcinogenic to humans (Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek heeft geconcludeerd dat Sacharine is mogelijk kankerverwekkend voor de mens)
Sodium Metabisulphite (Natriummetabisulfiet)
E223 (E223)
Widely used as a preservative and antioxidant (Op grote schaal gebruikt als conserveermiddel en antioxidant) May provoke life-threatening asthma – a woman developed severe asthma after eating a salad with a vinegar based dressing containing E223 (Kan veroorzaken levensbedreigende astma – een vrouw ontwikkelde ernstige astma na het eten van een salade met een dressing op basis van azijn met E223)
Sodium Sulphite (Natriumsulfiet)
E221 (E221)
Preservative used in wine making and other food processes (Conserveermiddel gebruikt in het maken van wijn en andere levensmiddelen processen) Sulphites have been associated with triggering asthma attacks; most asthmatics are sensitive to sulphites on food. (Sulfieten zijn geassocieerd met triggering astma-aanvallen, de meeste astmapatiënten gevoelig zijn voor sulfiet op voedsel.)
Stannous Chloride (tin) (Tinchloride (tin))
E512 (E512)
Antioxidant and colour retention agent in canned and bottled foods, fruit juices (Antioxidant-en kleurbehoud agent in blik en in glas voedsel, vruchtensappen) Acute poisoning has been reported from ingestion of fruit juices containing concentrations of tin greater than 250mg per litre. (Acute vergiftiging is gemeld van de inname van vruchtensappen met concentraties van tin meer dan 250 mg per liter.) Causing nausea, vomiting, diarrhoea and headaches. (Het veroorzaken van misselijkheid, braken, diarree en hoofdpijn.)
Sulphur Dioxide (Zwaveldioxide)
E220 (E220)
Very widely used preservative (Zeer veel gebruikt conserveermiddel) Sulphur Dioxide reacts with a wide range of substances found in food, including various essential vitamins, minerals, enzymes and essential fatty acids. (Zwaveldioxide reageert met een breed scala aan stoffen in voedsel, met inbegrip van verschillende essentiële vitaminen, mineralen, enzymen en essentiële vetzuren.) The most common adverse reaction to sulphites in bronchial problems, particularly those prone to asthma. (De meest voorkomende negatieve reactie op sulfieten in bronchiale problemen, met name die gevoelig zijn voor astma.) Other adverse reactions may include hypotension (low blood pressure) flushing, tingling sensations and anaphylactic shock. (Andere bijwerkingen kunnen hypotensie (lage bloeddruk) blozen, tintelingen en anafylactische shock.) The ILO says you should avoid E220 if you suffer from conjunctivitis, bronchitis, emphysema, bronchial asthma or cardiovascular disease. (De ILO zegt dat je moet E220 te vermijden als u last heeft van conjunctivitis, bronchitis, emfyseem, astma of hart-en vaatziekten.)
Sunset YellowFCF, Orange -Yellow S (Sunset YellowFCF, Oranje-Zwart S)
E110 (E110)
Widely used food colour (Op grote schaal gebruikt voedsel kleur) Some animal studies have indicated growth retardation and severe weight loss. (Sommige dierexperimenteel onderzoek is gebleken groeiachterstand en ernstig gewichtsverlies.) People with asthma, rhinitis or urticaria should avoid this product. (Mensen met astma, rhinitis of urticaria moet voorkomen dat dit product.)
Tartrazine (Tartrazine)
E102 (E102)
Widely used yellow food colour (Op grote schaal gebruikt gele kleurstof) May cause allergic reactions in perhaps 15 per cent of the population. (Kan allergische reacties veroorzaken in misschien wel 15 procent van de bevolking.) It may be a cause of asthmatic attacks and has been implicated in bouts of hyperactivity disorder in children. (Het kan een oorzaak zijn van astma-aanvallen te zijn en is betrokken bij vlagen van hyperactiviteit bij kinderen.) Those who suffer from asthma, rhinitis, urticaria may find symptoms worsen after consumption (Degenen die lijden aan astma, rhinitis, urticaria kunnen vinden symptomen verergeren na het eten)

AMBER TABLE – MEDIUM RISK: (AMBER TABEL – middelmatig risico:)

Name (Naam)
E Number (E Nummer)
How it is used (Hoe wordt het gebruikt)
What you should know (Wat u moet weten)
Aluminium (Aluminium)
E173 (E173)
To clear tap water and as a food colour (Om water uit de kraan te wissen en als levensmiddelenkleurstof) High levels of aluminium have been linked with Alzheimer’s and Osteoporosis (Hoge niveaus van aluminium zijn in verband gebracht met de ziekte van Alzheimer en osteoporose)
Annatto (Annatto)
Bixin (Bixine)
Norbixin (Norbixine)
E160B (E160b)
Food colour used in wide variety of foods including margarine, bakery, desserts, cheese, smoked fish, cereals and liqueurs (Eten kleur die wordt gebruikt in allerlei soorten voedsel, waaronder margarine, bakker, desserts, kaas, gerookte vis, granen en likeuren) May provoke flare-ups of urticaria and angioneurotic oedema (an allergic reaction characterised by the sudden onset of swelling in the skin, and other areas) difficulty in breathing (Kan veroorzaken flare-ups van urticaria en angioneurotisch oedeem (een allergische reactie wordt gekenmerkt door het plotseling ontstaan ​​van zwelling in de huid, en andere gebieden), moeite met ademhalen)
Canthaxanthin (Canthaxanthine)
E161G (E 161g)
Food colouring in sausages (Kleurstof in worstjes) Main concern is tendency to form crystals in the retina of the eye. (Belangrijkste zorg is de neiging om kristallen te vormen in het netvlies van het oog.) Long-term ingestion may cause liver damage. (Langdurige inname kan de lever beschadigen.)
Carbon Dioxide (Carbon Dioxide)
E290 (E290)
Used for fizz in beer and other drinks. (Wordt gebruikt voor fizz in bier en andere dranken.) It retards ripening in vegetables and fruit and inactivates moulds and bacteria (Het vertraagt ​​de rijping in groenten en fruit en inactiveert schimmels en bacteriën) Exposure to carbon dioxide over long periods of time can be dangerous. (Blootstelling aan kooldioxide gedurende lange tijd kan gevaarlijk zijn.) Experimental evidence shows that carbon dioxide exposure might significantly reduce fertility (In experimenten is aangetoond dat de kooldioxide blootstelling aanzienlijk kunnen verminderen de vruchtbaarheid)
Cyclamic Acid And it’s Na and Ca Salts (Cyclaamzuur En het is Na-en Ca-zouten)
E952 (E952)
Used widely as sweetener in ‘Diet’, energy-reduced and no-added-sugar products (Veel gebruikt als zoetstof in ‘Diet’, met verminderde verbrandingswaarde en geen toegevoegde suiker producten) Some skin conditions such as Pruritis, Dermographia, Urticaria and Angioneurotic oedema have been attributed to intake of Cyclamates. (Sommige huidaandoeningen zoals jeuk, Dermographia, urticaria en angioneurotisch oedeem zijn toegeschreven aan inname van cyclamaten.)
Diphosphates, Disodium Diphosphate, SAPP (Difosfaten, dinatriumdifosfaat, SAPP)
E450 (E450)
Used as a leavening agent in doughnuts, biscuits, baking powder, cheese, canned potatoes and fish etc. (Wordt gebruikt als rijsmiddel in donuts, koekjes, bakpoeder, kaas, aardappelen en ingeblikte vis, enz.) Excessive use may lead to imbalance of mineral levels, which could potentially lead to damage to bone density and osteoporosis. (Overmatig gebruik kan leiden tot een verstoring van minerale niveaus, die kan leiden tot schade aan botdichtheid en osteoporose.)
Ferrous Gluconate (Ferrogluconaat)
E579 (E579)
Colouring for olives (Kleuren voor olijven) Can kill children, especially between 12 and 24 months. (Kan dodelijk zijn kinderen, vooral tussen 12 en 24 maanden.) As little as 2gm may cause death. (Zo weinig als 2GM kan de dood veroorzaken.) However these levels could usually only be taken In the form of iron supplements. (Maar deze niveaus kon in de regel alleen worden genomen in de vorm van ijzersupplementen.)
Gelatine (Gelatine)
None (Geen)
Widely used as a thickening and gelling agent in jellies, confectionery, meat products. (Op grote schaal gebruikt als verdikkingsmiddel en geleermiddel in gelei, snoepgoed, vleesproducten.) There are concerns over gelatine in the wake of the BSE crisis as it is obtained from slaughterhouse by-products. (Er zijn zorgen over gelatine in de nasleep van de BSE-crisis als zij afkomstig zijn van slachtbijproducten.) These are usually obtained from pigs, but very occasionally from cattle (Deze zijn meestal afkomstig van varkens, maar heel af en toe van runderen)
Glutamic Acid (Glutaminezuur)
E620 (E620)
Widely used as a flavour enhancer and salt substitute. (Op grote schaal gebruikt als smaakversterker en zout vervanger.) Particularly in condiments and seasonings (Met name in specerijen, sauzen en kruiderijen) Researchers are concerned that glutamates could kill nerve cells which might be involved with degenerative diseases such as Alzheimer’s, Parkinson’s and Huntington’s. (Onderzoekers maken zich zorgen dat glutamaten kunnen zenuwcellen die betrokken zouden kunnen zijn met een degeneratieve ziekten zoals Alzheimer, Parkinson en Huntington te doden.)
Hexa-methylene tetramine (Hexamine) (Hexa-methyleen tetramine (Hexamine))
E239 (E239)
Preservative used in cheese (Conserveermiddel in kaas) May be combining formaldehyde and ammonia. (Kan het combineren van formaldehyde en ammoniak.) Formaldehyde is considered carcinogenic and may provoke asthma, bronchitis, headaches and skin irritation. (Formaldehyde wordt beschouwd als kankerverwekkend en kan veroorzaken astma, bronchitis, hoofdpijn en irritatie van de huid.)
Karaya Gum (Karayagom)
(Gum Sterculia) ((Gum Sterculia))
E416 (E416)
Used as an emulsifier in salad dressings, as a binder in meat products also in cheese and ices, liqueurs and chewing gum (Gebruikt als emulgator in salade dressings, als bindmiddel in vleeswaren ook in kaas en ijs, likeuren en kauwgom) It absorbs a large quantity of water and so acts as a laxative, which may produce abdominal discomfort. (Het absorbeert een grote hoeveelheid water en zo werkt als een laxeermiddel, die buikpijn kan produceren.) Occasional allergic reactions, ie, urticaria, rhinitis, dermatitis and asthma, has been attributed to powered Karaya gum (Af en toe allergische reacties, dat wil zeggen, urticaria, rhinitis, eczeem en astma, is toegeschreven aan aangedreven Karayagom)
Lactitol (Lactitol)
E966 (E966)
Widely used as a sweetener in energy-reduced, no-added-sugar and ‘diet’ products (Op grote schaal gebruikt als zoetstof in verminderde energetische waarde heeft geen toegevoegde suiker en ‘dieet’ producten) May cause diarrhoea in very large (50g or more) doses. (Kan diarree bij zeer grote (50 g of meer) doses.) In animal studies there is evidence of some foetotoxicity (mutagenic damage to the foetus) (In dierstudies zijn er aanwijzingen van een aantal foetotoxiciteit (mutagene schade aan de foetus))
Litholrubine BK (Litholrubine BK)
E180 (E180)
Used as a dye for cheese rind (Gebruikt als kleurstof voor kaaskorst) Can affect those who suffer from asthma, rhinitis, urticaria and other allergic reactions. (Kan invloed hebben op degenen die lijden aan astma, rhinitis, urticaria en andere allergische reacties.)
Phosphoric Acid (Fosforzuur)
E338 (E338)
Widely used as a solvent, antioxidant and as a flavouring (mainly in soft drinks) (Schaal gebruikt als oplosmiddel, antioxidant en een smaakstof (voornamelijk frisdrank)) Excessive intake of phosphorus in food and drink may produce an imbalance of essential minerals leading to a loss of calcium from bone and calcification of soft tissues, especially the kidneys. (Overmatige consumptie van fosfor in eten en drinken kan leiden tot een verstoring van de essentiële mineralen leidt tot een verlies van calcium uit bot en verkalking van zachte weefsels, vooral de nieren.) The acceptable daily limit is 70mg. (De aanvaardbare dagelijkse limiet is 70 mg.) But it is quite likely that someone eating a typical western junk food diet could consume 500mg of phosphorus a day. (Maar het is zeer waarschijnlijk dat iemand die het eten van een typisch westerse junk food dieet kan 500mg fosfor per dag te consumeren.) At this level bone mineral content and density will decrease, making the onset of osteoporosis more likely. (Op dit niveau bot mineraal gehalte en de dichtheid zal afnemen, waardoor het ontstaan ​​van osteoporose groter.)
Potassium Chloride (Kalium Chloride)
E508 (E508)
Widely used as a seasoning and in yeast products (Op grote schaal gebruikt als smaakmaker en in gist producten) Large doses by mouth (although rare) can cause gastrointestinal irritation, weakness, circulation problems and vomiting. (Grote doses via de mond (hoewel zelden) kan irritatie van het maagdarmkanaal, zwakte, circulatie problemen en braken.) However, potassium chloride in a commercial dietary salt substitute produced a near-fatal poisoning in an eight-month-old infant. (Echter, kaliumchloride in een commerciële dieet zoutvervanger produceerde een bijna-fatale vergiftiging in een acht maanden oude baby.)
Quillaia extractSaponin (Quillaia extractSaponin)
E999 (E999)
Foaming agent in soft drinks (Schuimmiddel in frisdranken) Powdered Quillaia bark has highly local irritant and stimulatory properties. (Poedervorm Quillaia schors heeft sterk lokale irriterende en stimulerende eigenschappen.) Unlikely to cause problems in drinks, but large doses severe toxic effects including liver damage, respiratory failure, convulsions and coma (Onwaarschijnlijk om problemen in dranken, maar grote doses ernstige toxische effecten met inbegrip van schade aan de lever, respiratoire insufficiëntie, convulsies en coma veroorzaken)
Sodium aluminium phosphateAcidic (Natrium aluminium phosphateAcidic)
E541 (E541)
Raising agent used in scones and sponge cakes (Rijsmiddel gebruikt in scones en cake) High levels of aluminium have been linked with Alzheimer’s and Osteoporosis (Hoge niveaus van aluminium zijn in verband gebracht met de ziekte van Alzheimer en osteoporose)
Sodium, Monosodium, Disodium and Trisodium Citrates (Natrium, Monosodium, dinatrium-en Trinatrium citraten)
E331 (E331)
Controls acidity in carbonated drinks, evaporated milk and dry soup mixes (Regelt zuurgraad in koolzuurhoudende dranken, koffiemelk en droge soep mixen) Excessive intake may upset the acid/alkaline balance and cause tetany (muscle spasms) or depress the heart (Overmatige consumptie kan verstoren het zuur / base-evenwicht en de oorzaak tetanie (spierkrampen) of druk het hart)
Sodium Phosphates; Monosodium, Disodium, Trisodium Phosphates (Sodium Fosfaten, Monosodium, Dinatrium, Trinatrium Fosfaten)
E339 (E339)
Used in quick cook pasta and coffee whiteners (Gebruikt in een snelle koken pasta en koffie witmakers) Excessive intake of phosphorus in food and drink may produce an imbalance of essential minerals leading to a loss of calcium from bone and calcification of soft tissues, especially the kidneys. (Overmatige consumptie van fosfor in eten en drinken kan leiden tot een verstoring van de essentiële mineralen leidt tot een verlies van calcium uit bot en verkalking van zachte weefsels, vooral de nieren.) The acceptable daily limit is 70mg. (De aanvaardbare dagelijkse limiet is 70 mg.) But it is quite likely that someone eating a typical western junk food diet could consume 500mg of phosphorus a day. (Maar het is zeer waarschijnlijk dat iemand die het eten van een typisch westerse junk food dieet kan 500mg fosfor per dag te consumeren.) At this level bone mineral content and density will decrease, making the onset of osteoporosis more likely. (Op dit niveau bot mineraal gehalte en de dichtheid zal afnemen, waardoor het ontstaan ​​van osteoporose groter.)
Sodium Potassium Tartrate (Natrium kaliumtartraat)
E337 (E337)
Used as an emulsifier in processed cheese (Gebruikt als emulgator in smeltkaas) Should be avoided by people with cardiac failure, high blood pressure, damaged liver or kidneys as it can cause sodium and water retention. (Dient te worden vermeden door mensen met hartfalen, hoge bloeddruk, beschadigde lever of nieren als het kan natrium-en waterretentie veroorzaken.)
Sorbitan Monostearate (Sorbitanmonostearaat)
E491 (E491)
Widely used emulsifier (Op grote schaal gebruikt emulgator) At high levels can cause liver and bile duct enlargement, growth retardation. (Bij hoge niveaus kunnen de lever en de galwegen uitbreiding, groeiachterstand veroorzaken.)
Succinic Acid (Barnsteenzuur)
E363 (E363)
Flavour enhancer in soups, desserts and drinks (Smaakversterker in soepen, desserts en drankjes) Large doses may produce diarrhoea and vomiting. (Grote doses kan leiden tot diarree en braken.)
GREEN – Least Harmful: (GREEN – Minst Schadelijk:)
Name (Naam)
E Number (E Nummer)
How it is used (Hoe wordt het gebruikt)
What you should know (Wat u moet weten)
Acacia Gum,Gum Arabic (Acacia, Arabische gom)
E414 (E414)
Widely used as a thickening agent (Schaal gebruikt als verdikkingsmiddel) Virtually non toxic, but can provoke asthma (Vrijwel niet giftig, maar kunnen veroorzaken astma)
Adipic Acid (Adipinezuur)
E355 (E355)
Flavouring and leavening agent in dessert mixes, drink powders and bakery (Aromatische en rijsmiddel in dessert mixen, drank poeders en bakkerij) Humans can only metabolise small amounts of Adipic acid. (Mensen kunnen alleen metaboliseren kleine hoeveelheden van adipinezuur.) It has been found to depress growth in rats. (Gebleken is de groei in ratten onderdrukken.)
Ammonium carbonates, Ammonium hydrogen carbonate, Ammonium bicarbonate (Ammoniumcarbonaten, ammoniumwaterstofcarbonaat, Ammoniumbicarbonaat)
E503 (E503)
Used as an acidity regulator and raising agent in baking powder (Gebruikt als zuurteregelaar en rijsmiddel in bakpoeder) Considered safe in relatively small amounts (as in food additives) but consumption of large amounts (6-8g) increases excretion of essential minerals. (Veilig beschouwd in relatief geringe hoeveelheden (zoals in additieven), maar verbruik van grote hoeveelheden (6 8g) verhoogt uitscheiding van essentiële mineralen.)
Beetroot Red, Betanin(e) (Rode biet Rode, Betanine (e))
E162 (E162)
Widely used as a colouring (Op grote schaal gebruikt als kleurstof) Intake should be restricted for small children (Intake dient te worden beperkt voor kleine kinderen)
Biphenyl (Diphenyl) (Phenyl Benzene) (Bifenyl (difenyl) (fenyl Benzeen))
E230 (E230)
Used mainly as a preservative to prevent mould on citrus fruit (Wordt voornamelijk gebruikt als conserveermiddel om schimmel te voorkomen op citrusvruchten) Workers impregnating fruit wrappings with Diphenyl have displayed symptoms which indicate central and peripheral nerve damage and liver injury (Werknemers impregneren fruit verpakkingen met Difenyl hebben getoond symptomen die centrale en perifere zenuwschade en leverbeschadiging geven)
Calcium Ascorbate (Calcium ascorbaat)
E302 (E302)
Widely used antioxidant (Op grote schaal gebruikt antioxidant) Large amounts might increase the formation of calcium oxalate stones in the kidneys (Grote hoeveelheden kunnen verhogen de vorming van calciumoxalaat stenen in de nieren)
Calcium Carbonate (Calcium carbonaat)
E170 (E170)
Widely used as a colouring, particularly in confectionery (Op grote schaal gebruikt als kleurstof, met name in zoetwaren) Can cause constipation. (Kan constipatie veroorzaken.) Large quantities (less likely in foods than medicinal doses) can result in haemorrhoids, kidney stones, confused behaviour, anorexia, abdominal pains and weak muscles. (Grote hoeveelheden (minder waarschijnlijk in het voedsel dan therapeutische doses) kan leiden tot aambeien, nierstenen, verward gedrag, gebrek aan eetlust, buikpijn en zwakke spieren.)
Calcium Chloride (Calcium Chloride)
E509 (E509)
Used as a firming agent in fruit (Gebruikt als een verstevigend agent in fruit) Solid particles can cause skin peeling, eye discharge ad nose bleeding. (Vaste deeltjes kan irritatie van de huid peeling, oogafscheiding advertentie neus bloeden.) Doses in food however are unlikely to cause problems (Doseringen voeding echter onwaarschijnlijk veroorzaken)
Carbamide (Urea) (Carbamide (ureum))
E927B (E927B)
Texturiser in chewing gum (Textuurverbeteraar in kauwgom) No harmful side effects. (Geen schadelijke bijwerkingen.) But you might like to know that Urea is a basic part of Urine! (Maar die je misschien leuk om te weten dat Ureum is een fundamenteel onderdeel van Urine!)
Citric Acid (Citroenzuur)
E330 (E330)
Widely used as an antioxidant and flavouring (Op grote schaal gebruikt als antioxidant en smaakstoffen) A natural, organic additive,Citric acid is considered a chemical, is made from a mold, and is widely used as a preservative not as an organic additive( (Een natuurlijke, biologisch additief Citroenzuur wordt als een chemisch wordt gemaakt van een matrijs, en wordt algemeen gebruikt als conserveermiddel niet als organisch additief ()
although some call it that). (hoewel sommigen noemen het dat).) It is also used as an anticoagulant in butter. (Het wordt ook gebruikt als antistollingsmiddel in boter.) frequent or excessive intake may cause erosion of teeth and gum irritation. (vaak of te hoge inname kan leiden tot een erosie van de tanden en tandvlees irritatie.)
Cochineal, Carminic acid, Carmines (Cochenille, karmijnzuur, Karmijn)
E120 (E120)
Widely used as a red colouring (Op grote schaal gebruikt als een rode kleur) Safe, but you might like to know that Cochineal is obtained from the dried bodies of a female insect! (Veilig, maar die je misschien leuk om die Cochenille weten wordt verkregen uit de gedroogde lijfjes van een vrouwelijke insect!)
Gellan Gum (Gellangom)
E418 (E418)
Thickening and gelling agent, stabiliser (Verdikking en geleermiddel, stabilisator) High intake may produce a laxative effect (Hoge inname kan leiden tot een laxerende werking)
Glycerol (Glycerol)
E422 (E422)
Used to make ‘soft scoop’ ice cream, to control crystallization in sweets and as a food emulsifier (Gebruikt om ‘zachte scoop’ ijs, om kristallisatie in snoep te beheersen en als voedsel emulgator) Few adverse effects following intake of the amounts likely to be found in food. (Er zijn maar weinig nadelige effecten na de inname van de bedragen die worden gevonden in de voeding.) Larger amounts may cause mild headache, dizziness, nausea, vomiting, thirst and diarrhoea (Grotere hoeveelheden kunnen leiden tot lichte hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, dorst en diarree)
Guar Gum (Guar Gum)
E412 (E412)
Widely used to create ‘mouth feel’ (how good a product tastes in the mouth) and to stop ice cream melting (Veel gebruikt voor het ‘mondgevoel’ (hoe goed een product smaak in de mond) te maken en om ijs te smelten te stoppen) Main concern has been over-use as a slimming aid where the fear is it could swell in the oesophagus, causing rupture or choking obstructions. (Voornaamste zorg is over-gebruik als een afslankmiddel waar de angst is het zou kunnen zwellen in de slokdarm, waardoor breuk of verstikking obstakels.)
Hydrochloric Acid (Zoutzuur)
E507 (E507)
Widely used in food processing (Op grote schaal gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie) May be carcinogenic, if mixed with formaldehyde. (Kankerverwekkend kunnen zijn, indien gemengd met formaldehyde.)
Locust Bean Gum (Johannesbroodpitmeel)
E410 (E410)
Found in bakery, ice-cream, soft cheese and sausages (Gevonden in bakkerij, ijs, zachte kaas en worst) May contain tannins, which inhibit appetite and growth. (Kan tannines, die eetlust en groei te remmen.)
Mannitol (Mannitol)
E421 (E421)
Widely used as a sweetener in ‘diet’ and no-added-sugar products (Op grote schaal gebruikt als zoetstof in ‘dieet’ en geen toegevoegde suiker-producten) Exerts a laxative effect (at doses of 10-20g) However, no serious adverse effects noted in clinical experiments (Oefent een laxerende werking (bij doses van 10-20g) echter geen ernstige nadelige gevolgen opgemerkt in klinische experimenten)
Methyl Cellulose (Methyl Cellulose)
E461 (E461)
Used to increase water absorption and retention and give mouth feel. (Gebruikt om water absorptie en retentie te verhogen en mondgevoel te geven.) Stops fried foods from absorbing oil (Stopt gefrituurd voedsel uit het absorberen van olie) If used as a diet aid should always be taken with plenty of water to prevent blockages. (Indien gebruikt als hulpmiddel bij het ​​dieet moet altijd worden ingenomen met veel water om verstoppingen te voorkomen.) If you have bowel problems you should check with your doctor before taking it as a diet aid. (Als u darmproblemen moet u contact op met uw arts voordat u het als hulpmiddel bij het ​​dieet.)
Polydextrose (Polydextrose)
E1200 (E1200)
Widely used as a stabiliser, thickening and bulking agent (Op grote schaal gebruikt als stabilisator, verdikking en vulstof) Produces a laxative effect at around 90g per day intake or more – unlikely to cause problems in amounts of food. (Produceert een laxerende werking rond de 90 gram per dag inname of meer – waarschijnlijk problemen veroorzaken in hoeveelheden voedsel.)
Potassium Adipate (Kalium adipaat)
E357 (E357)
Flavouring agent in dessert mixes, drink powders, bakery (Aroma agent in dessert mixen, drank poeders, bakkerij) Humans can only metabolise small amounts of Adipic acid. (Mensen kunnen alleen metaboliseren kleine hoeveelheden van adipinezuur.) Depresses growth in rats (Drukt groei ratten)
Propionic Acid (Propionzuur)
E280 (E280)
Used as a preservative, mainly in breads and bakery products (Gebruikt als conserveermiddel, vooral in brood en bakkerijproducten) Unlikely to cause a problem in food. (Onwaarschijnlijk dat een probleem in de voeding kunnen veroorzaken.) Exposure of workers to Propionic acid shows mild to moderate skin burns and mild eye redness. (Blootstelling van werknemers aan Propionzuur toont milde tot brandwonden en lichte roodheid van het oog matig.)
Propyl Gallate (Propylgallaat)
E310 (E310)
Widely used antioxidant (Op grote schaal gebruikt antioxidant) Unlikely to be carcinogenic, although it may cause contact dermatitis in those regularly exposed to it (ie bakery workers) In animal studies, male rats developed proputial gland tumours in the pancreas (Onwaarschijnlijk dat ze kankerverwekkend zijn, maar het kan contact dermatitis veroorzaken bij mensen regelmatig blootgesteld aan te brengen (dat wil zeggen bakkerij werknemers) In dierstudies, mannelijke ratten proputial klier tumoren ontwikkeld in de alvleesklier)
Silver (Zilver)
E174 (E174)
Used for the external coating of confectionery (Wordt gebruikt voor de externe coating van zoetwaren) Unlikely to cause problems in the amounts found in food stuffs, but long-term use is known to have caused argyria (darkening of the eyes, nose, throat and skin) in one patient with resulting kidney damage. (Onwaarschijnlijk om problemen te veroorzaken in de hoeveelheden aangetroffen in voedingsmiddelen, maar langdurig gebruik is bekend dat het veroorzaakt Argyria (donker worden van de ogen, neus, keel en huid) bij een patiënt met als gevolg schade aan de nieren.)
Sodium Alginate (Natriumalginaat)
E401 (E401)
Widely used as a thickening agent (Schaal gebruikt als verdikkingsmiddel) The greatest danger from ingestion of large quantities is the possibility of intestinal obstruction. (Het grootste gevaar van inslikken van grote hoeveelheden is de mogelijkheid van intestinale obstructie.) Unlikely to cause harm (Waarschijnlijk geen schadelijke gevolgen)
Triphosphates, pentasodium and Pentapotassium Triphosphate (Trifosfaten, pentanatrium en Pentapotassium Triphosphate)
E451 (E451)
Texturiser used mainly in egg-containing products. (Textuurverbeteraar voornamelijk gebruikt in ei-bevattende producten.) Tenderises tinned peas and beans. (Tenderises blik erwten en bonen.) Maintains moisture in meat products. (Behoudt vocht in vleesproducten.) Unlikely to cause problems in the amounts found in foodstuffs, but ingestion of large amounts (usually only through consuming detergents) can cause vomiting, diarrhoea, fall of blood pressure, slow pulse, cyanosis, tetany (muscle spasm). (Onwaarschijnlijk om problemen in de bedragen in levensmiddelen, maar inname van grote hoeveelheden (meestal alleen via tijdrovende detergenten) veroorzaken kan leiden tot braken, diarree, daling van de bloeddruk, trage hartslag, cyanose, tetanie (spierspasmen).)
Xylitol (Xylitol)
E967 (E967)
Widely used, mainly as a sweetener and to make foods taste fresh (Op grote schaal gebruikt, vooral als zoetstof en om voedsel smaak verse) There are no toxicity concerns, but stimulation of freshness could mislead consumers. (Er zijn geen toxiciteit zorgen, maar het stimuleren van versheid consument kunnen misleiden.)

http://www.understandingfoodadditives.org/pages/Ch6p1.htm

This entry was posted in E- nummers. Bookmark the permalink.

3 Responses to E- nummers

 1. Afer exploring a few of the bllog posts on your website,
  I truly appreciate your technique of blogging. Ibook marked it to my bookmark webpage
  list and will be checkibg back in the near future.
  Please visit my web site too and let mee now
  your opinion.

 2. Thank уou for sharing your info. I really appreciate your
  efforts and I will be waiting for your further post thanks once ɑgain.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>