ontgiften

Ontgifting
Ontgifting is een zeer breed begrip. Men dient zich altijd eerst af te vragen om welke stoffen het zich handelt, waar deze vandaan komen, welke organen of plekken in het lichaam vervuild zijn en welke organen en systemen betrokken zijn bij de specifieke ontgifting.

Toxische stoffen
Tot de toxische stoffen worden alle stoffen gerekend die een negatieve werking hebben op het functioneren van cellen of organen in het lichaam. Tot de stoffen behoren: alle lichaamsvreemde stoffen (alcohol, drugs, additieven uit voeding, verontreinigingen uit water en lucht, residuen van bestrijdingsmiddelen en dergelijke), zware metalen (lood, cadmium, kwik, nikkel, aluminium, arsenicum), stofwisselingsproducten uit micro-organismen (bacteriën en schimmels in de darm of elders in het lichaam), afbraakproducten van eiwitten (urinezuur, ammoniak), afbraakproducten van hormonen (geslachts-, bloedsuikerspiegel-, stresshormonen) en afbraakproducten van lichaamsweefsels (bloed, slijmvliezen en dergelijke).

Een aantal toxische stoffen (zware metalen, pesticiden, DDT, PCB’s, dioxinen en dergelijke) heeft de eigenschap dat zij moeilijk door het lichaam te verwijderen zijn en zijn daarnaast in staat zich (door een cumulatief effect) op te slaan in het lichaam.

De symptomen van een toxische belasting kunnen zeer divers zijn (vermoeidheid, haaruitval, hormoonstoornissen, hoofdpijn). Een zeer groot aantal aandoeningen wordt (mede) in verband gebracht met een toxische belasting (huidaandoeningen zoals psoriasis, migraine, reumatische artritis, auto-immuunaandoeningen en vele andere).

Het lichaam zal in eerste instantie proberen te verhinderen dat schadelijke stoffen het lichaam binnendringen (huid, zuurmantel, slijmvliezen in luchtwegen en spijsverteringskanaal). Indien een schadelijke stof het lichaam is binnengedrongen kan deze in sommige gevallen door diverse lichaamsreacties direct weer worden uitgescheiden (niezen, diarree en dergelijke).

Bij het onschadelijk maken, de afbraak en de uitscheiding van toxinen kunnen talrijke mechanismen en organen betrokken zijn (darmen, lever, huid, nieren en vele andere).

Een aantal toxische stoffen kan niet of nauwelijks onschadelijk worden gemaakt en zal opgeslagen worden in de weefsels, met name in vetdepots.

In het lichaam zijn diverse organen en systemen betrokken bij de eliminatie van toxinen:

De darmen

 • In de darmen kunnen toxinen gevormd worden (endo- en exotoxinen waaronder kankerverwekkende stoffen en toxische aminen uit pathogene micro-organismen zoals bacteriën, schimmels, gisten en parasieten) die in verband gebracht worden met leveraandoeningen, ontstekingsbeelden in de darm, psoriasis, allergieën, astma en immuunstoornissen (artritis).
 • De lever en het immuunsysteem zijn doorgaans verantwoordelijk voor het onschadelijk maken van in de darm ontstane toxinen. Verbetering in de samenstelling van de darmflora (probiotica) zullen bijdragen aan verlaging van de productie van toxinen in de darm.
 • De darm draagt eveneens bij aan de ontgifting. Naast de primaire uitscheidingsfunctie, waarbij met name aan galzuren gebonden, vetoplosbare toxinen worden uitgescheiden en de acute uitstoot van toxinen (diarree), speelt vooral de darmflora een belangrijke rol bij het elimineren van schadelijke micro-organismen. (Chlorofyl (bladgroen) is in staat vele toxische stoffen, waaronder zware metalen, aan zich te binden. Chlorofyl komt voor in alle groene planten

De nieren
De nieren filteren het bloed en zorgen voor de afvoer van in water oplosbare afvalstoffen en afbraakproducten van eiwitten (ammoniak, ureum en dergelijke). Vermindering van de inname van eiwitten en voldoende (water) drinken kunnen de nieren ontlasten.

De huid
De huid kan een aantal toxische stoffen (pesticiden, herbiciden, dioxinen) doorlaten, waardoor huidcontact met deze stoffen tot een toxische belasting leidt. Een aantal huidaandoeningen, met name psoriasis, wordt in verband gebracht met een toxische belasting. De opbouw en werking van de huid is met name afhankelijk van vitamine A en zink

De luchtwegen
Net als bij de huid kunnen door de longen toxische stoffen worden opgenomen (bijvoorbeeld oplosmiddelen, stikstofoxiden en zware metalen uit sigarettenrook). Toxische belasting kan bijdragen aan luchtwegaandoeningen zoals astma, allergische bronchitis, emfyseem en vele andere. Vluchtige toxinen kunnen met de ademhaling via de longen worden uitgescheiden

De lever
De lever is een zeer complex orgaan dat betrokken is bij de meeste metabole processen, met name de ontgifting. Zowel toxinen uit het lichaam zelf (uit de spijsvertering, afbraakproducten van hormonen en bloed en dergelijke), als toxinen van buiten het lichaam (zware metalen, landbouwgif, chemische oplosmiddelen en vele andere) worden door de lever afgebroken en/of uitgescheiden. De lever filtert het bloed en verwijdert toxinen, produceert de gal die cholesterol en vetoplosbare toxinen kan binden en breekt via enzymatische reacties lichaamsvreemde stoffen af. Deze enzymatische ontgifting geschiedt via een tweetal stappen:

fase I en fase II.
In fase I van de ontgifting worden toxische substanties door enzymatische reacties (cytochroom P450) afgebroken zodat deze geschikt worden om in fase II te worden uitgescheiden.
* Fase I
Onvolledige afbraak producten

Omgevingstoxinen – cytochroom P450

Toxinen uit de spijsvertering /

* Fase II
– sulfering

– conjugatie – uitscheiding

– glucorisatie /

 • Indien de lever, door een te groot aanbod van toxische stoffen of door een onvoldoende werking van de lever, niet in staat is toxische stoffen in voldoende mate onschadelijk te maken, neemt bijvoorbeeld de kans op kanker aanmerkelijk toe. Een groot aantal voedingsstoffen en kruiden kan de werking van de lever ondersteunen.
 • De lever filtert tot anderhalve liter bloed per minuut. Het bloed, dat rechtstreeks afkomstig is uit de spijsvertering, bevat onder meer bacteriën, endo-toxinen uit micro-organismen en antigenen en antilichamen die het immuunsysteem aan lichaamsvreemde stoffen in het spijsverteringskanaal heeft gebonden.

Fase I

 • In fase I van de ontgifting door de lever worden door enzymatische processen niet alleen toxinen zoals drugs, pesticiden en toxinen uit de darm onschadelijk gemaakt, maar ook afbraakproducten van lichaamseigen stoffen zoals hormonen en stoffen uit het immuunsysteem zoals histamine.
 • In fase I wordt een deel van de stoffen volledig onschadelijk gemaakt; een ander deel wordt eerst bewerkt en daarna via fase II verder verwerkt en uitgescheiden.
 • De processen in fase I vinden plaats via een groot aantal enzymen, meestal het cytochroom P450 systeem genoemd. De werking van het cytochroom P450 systeem verschilt per individu en is mede erfelijk bepaald. Dit verklaart een deel van de erfelijkheid van een aantal vormen van bijvoorbeeld kanker en het feit dat roken of de inname van cafeïne bij de ene individu veel meer schade toebrengt dan bij de andere.

In fase I wordt een aantal stoffen direct afgebroken; andere stoffen worden bijvoorbeeld wateroplosbaar gemaakt, waardoor deze door de nieren kunnen worden uitgescheiden. De derde weg is het omzetten in (nog schadelijkere) andere toxinen, die in fase II verder verwerkt kunnen worden. De in fase I gevormde substanties kunnen soms schadelijker zijn dan de oor-spronkelijke stof. Indien fase II onvoldoende functioneert zal er dus een accumulatie van toxinen plaatsvinden. Er dient dus een balans te zijn tussen de activiteit in fase I en fase II van de ontgifting in de lever. Veel mensen hebben een actief fase I systeem, maar een te trage werking van fase II, waardoor een grote belasting door omgevingstoxinen ontstaat. Stimulering van fase I wordt uiteraard afgeraden indien fase II onvoldoende functioneert.

 • Een bijkomend effect bij de omzetting van toxinen in fase I is de vorming van vrije radicalen.
 • Indien het anti-oxidatieve systeem in het lichaam onvoldoende bescherming kan bieden tegen vrije radicalen is (lever)schade het gevolg

Fase I vindt niet alleen plaats in de lever, maar ook in andere delen van het lichaam, met name in de hersenen. Onvoldoende aanwezigheid van anti-oxidanten kan leiden tot schade in de hersenen, zoals bij Parkinson en Alzheimer het geval is.

Fase I is onder meer afhankelijk van de voedingsstoffen koper, magnesium, zink en vitamine C.

 • Grapefruit(sap) bevat naringenine, waarvan wordt verondersteld dat het de activiteit van fase I met 30% kan verlagen. Het is dus niet verwonderlijk dat grapefruit niet genuttigd mag worden in combinatie met bepaalde medicijnen die invloed hebben op fase I.
 • Curcumine, de gele kleurstof uit Curcuma longa (Geelwortel, Temoe Lawak) remt eveneens de activiteit van fase I, maar stimuleert juist fase II van de ontgifting, waardoor het met name kankerremmende eigenschappen heeft (bescherming bij actief en passief roken, benzopyrenen uit gegrild vlees en dergelijke). Naar mate men ouder wordt neemt de activiteit van fase I af.

Fase II
Conjugatie is het binden van stoffen aan toxinen, waardoor deze toxinen of wel geneutraliseerd worden, dan wel makkelijker kunnen worden uitgescheiden met de urine of de gal.

In de fase II vinden zes mogelijke conjugatie paden plaats:

 • glutathion conjugatie,
 • methylering,
 • sulfatie,
 • sulfoxidatie,
 • acetylering en
 • glucoronidatie.

Een aantal toxinen wordt via slechts één van deze paden gebonden, andere door diverse. Voor conjugatie is veel energie nodig. Indien de mitochondria in de levercellen te weinig energie produceren zal fase II onvoldoende functioneren.

Ik hoop dat iedereen nu weet dat ontgiften heel wat voeten in aarde heeft en dat je dat zomaar niet op eigen houtje kan doen. Om te kijken via welk orgaan ik ga ontgiften gebruik ik Iriscopie en LBA 

NATUURPRAKTIJK AURORA

Alie Wouda-van der Tuin
Vreedepeelweg 4
5986 NW Beringe

0641979844

Like

Hieronder een verouderde versie

Wij staan dagelijks bloot aan veel verschillende giftige stoffen, ook wel toxische stoffen genoemd. Deze stoffen komen vanuit de buitenwereld op ons af, bijvoorbeeld via alcohol, sigaretten, medicijnen, schoonmaakmiddelen en pesticiden. Maar ons lichaam produceert zelf ook een stroom aan toxische stoffen. Het gevolg kan zijn dat ons lichaam hierdoor op den duur overbelast raakt met deze toxische stoffen.

Rol van darm en lever
Gelukkig beschikt ons lichaam over een uitgebreid ontgiftingssysteem. Het is te vinden in de lever, de darm en de nieren. De darm en de lever bevatten enzymen die toxische stoffen kunnen afbreken en onschadelijk maken. Wanneer deze organen de stroom belastende stoffen niet meer kunnen verwerken of wanneer de ontgiftingsenzymen niet optimaal functioneren, ontstaat er een toxische belasting. Te veel of verkeerd eten of de genoemde toxische stoffen kunnen deze overbelasting veroorzaken.

Het voedingsadvies
Dit voedingsadvies is bedoeld voor chronische klachten en voor mensen met vage klachten, waarbij het lichaam overbelast is en ontgiften op zijn plaats is. Deze kuur betekent een grote verandering van het voedingspatroon. Toch is het milder dan een vastenkuur, omdat het lichaam voldoende eiwitten, vezels en essentiële vetzuren ontvangt. Bovendien is vasten af te raden bij mensen met darmklachten en problemen met de bloedsuikers.

Het basisprincipe van het voedingsadvies berust op drie pijlers.

I De maag en de darm ontlasten.
Dit wordt bereikt door:
– de voedselstroom sterk te verminderen gedurende minimaal tien dagen.
– het weglaten (elimineren) van belastende stoffen en gewoonten.
– voeding te kiezen die het beste bij u past op basis van uw bloedgroep.
– zo zuiver mogelijk voedsel te kiezen, dus biologisch geteeld.
– spijsverteringsenzymen te gebruiken om het voedsel beter te kunnen verteren.

II De gezondheid van het darmepitheel herstellen door gebruik van:
– een detox (ontgiftings)-product bij voorkeur op basis van wei-eiwitten, omdat hierin stoffen aanwezig zijn die de darm herstellen en de ontgifting ondersteunen.
– extra bouw- en beschermende stoffen in de vorm van voedingssupplementen.
– darmvriendelijke bacteriën (bijvoorbeeld in de vorm van probiotica)
– vezelrijk voedsel.

III Het stimuleren van de ontgiftingsenzymen door gebruik van:
– een wei-eiwitpreparaat; wei-eiwit bevat stoffen die de ontgiftingsenzymen stimuleren.
– een multivitame-mineralenpreparaat, dat extra vitamines en mineralen levert om de ontgifting te stimuleren.

Blijf roteren
Om de kans op irritaties (intoleranties) of allergieën zo klein mogelijk te houden, raden we aan uw voeding te roteren. Dit betekent dat u minimaal vijf dagen overslaat voordat u een bepaald voedingsmiddel herhaalt. Bijvoorbeeld op dag één eet u komkommer in de vorm van een snack, een sushi en een salade. Pas na vijf dagen laat u komkommer weer in uw voeding terugkomen. Hetzelfde principe geldt voor de granen, de bonen en het fruit (zie rotatieschema). Met dit systeem kunt u eenvoudig merken of u bepaalde voedingsmiddelen kunt verdragen. Het bijhouden van een dagboek is dan ook aan te bevelen. Blijf roteren, ook na de kuur!!!

Vermijd dierlijk eiwit
Om het lichaam de kans te geven te herstellen is het aan te raden om tijdens de kuur (die minimaal tien dagen duurt) dierlijk eiwit te vermijden. Onder dierlijk eiwit verstaan we vlees(waren), vis, kaas, ei en melkproducten. Uitzondering vormt bloedgroep B die wel yoghurt mag gebruiken. Ter vervanging van het dierlijk eiwit kunt u wei-eiwitpoeder (als uitzondering vanwege de uitstekende ontgiftende werking), sojaproducten en bonen gebruiken.

Uitbreiden met dierlijk eiwit
Na tien dagen (of langer afhankelijk van het advies van natuurpraktijk Aurora) mag uitbreiding plaatsvinden met vis, zuivel en eieren. De producten die u kunt gaan gebruiken, vindt u terug in de voedingsvariatielijsten per bloedgroep. Begin met vette vis zoals verse zalm. Vier weken later kunt u af en toe een stukje vlees gaan gebruiken. Het vlees mag niet gebraden zijn, wel gekookt of gestoomd. Voor bloedgroep A is het beter om zonder vlees te blijven eten. Ook hier geldt het rotatieprincipe!

Vermijd glutenbevattende granen en aardappelen
Veel granen bevatten gluteneiwitten die te belastend zijn voor een herstellende darm. Deze gluteneiwitten prikkelen het darmslijmvlies en veroorzaken vermoeidheid. Zolang uw darm nog moet herstellen en zolang u klachten heeft, adviseren wij de volgende granen absoluut te vermijden: tarwe (ook geen gekiemd brood), rogge, spelt, haver, gerst of amarant. Dit wijkt af van het advies van D’Adamo. Een uitzondering hierop vormen echter bloedgroep B en AB die haver mogen gebruiken.
Boekweit, gierst en rijst zijn glutenvrij. Alle bloedgroepen mogen gierst en rijst gebruiken. Bloedgroep O en A mogen boekweit gebruiken. Wanneer u weer volledig hersteld bent, kunt u de graansoorten, eventueel in overleg met uw voedingsadviseur, weer gaan introduceren en bepalen of en welke van deze granen u verdraagt.
Dat geldt ook voor de aardappelen. Blijf wel roteren! Vaak blijkt dat patiënten die langdurig darmklachten hebben gehad zich beter voelen wanneer zij gluten zoveel mogelijk blijven beperken.

Vermijd gewone koffie en thee
‘Gewone’ koffie en thee zijn af te raden. Deze producten zijn te belastend voor het ontgiftingssysteem. Aan te bevelen is minimaal een liter te drinken op basis van groene thee, bepaalde soorten kruidenthee (zie variatielijst) en een liter mineraalwater. In plaats van koffie mag koffiesurrogaat gebruikt worden op basis van cichorei (bv. Pacha bruin).

Vermijd suiker en alcohol
Suiker en suikerbevattende producten zijn af te raden, omdat ze geen beschermende stoffen leveren en veel energie van het lichaam vragen. Suikerbevattende producten zijn snoep, koekjes, gebak, frisdranken, etc. Alcohol is een belasting voor het ontgiftingssysteem.

Gebruik voldoende groente en fruit
Het is aan te raden per dag twee stuks fruit te nuttigen vanwege de grote hoeveelheid aan gunstige stoffen. Beperk het gebruik van vruchtensappen tot een scheutje in een shake. Vruchtensappen bevatten suikers die extra snel in het bloed worden opgenomen.
Gebruik zoveel mogelijk groenten in de vorm van rauwkost, gekookt, geroerbakt of als groentesap. Eet elke dag minstens 400 gram groenten. Groenten die u niet lekker vindt of die klachten veroorzaken, kunt u beter niet eten.

Gebruik de juiste vetten
Olijfolie kunt u gebruiken om in te bakken en als dressing. Ook is een combinatie van saffloer- of zonnebloemolie en sesamolie zeer geschikt om als dressing toe te passen.

Leefregels
* Neem voldoende rust en probeer stress in het algemeen te vermijden (ook tijdens het eten).
* U kunt ontspanningsoefeningen leren en neem de tijd om te kauwen.
* Vermijd ongewenste of belastende voedings- en genotmiddelen.
* Vermijd chemische middelen, belastende medicatie en stoffen die allergieën veroorzaken.
* Zorg voor voldoende lichaamsbeweging.
* Neem af en toe eens een massage.
* Borstel de huid met een droge badborstel na een koude (na)douche.
* Laat amalgaamvullingen verwijderen, indien onderzoek uitwijst dat de toxische belasting te hoog is.
* Wij adviseren u op te schrijven hoe u zich dagelijks voelt, bijvoorbeeld in uw agenda, * zodat u kunt bijhouden hoe u reageert op de diverse producten.

Toelichting voedingsadvies

Dit voedingsadvies is een ondersteuning bij een toxische (over)belasting en is een combinatie van een streng eliminatiedieet, het gebruik van wei-eiwitten en het “bloedgroepdieet” van D’Adamo. D’Adamo stelt dat er een verband bestaat tussen de bloedgroep en gevoeligheid voor bepaalde ziekten, vitaliteit, psychische gesteldheid, voeding en lichamelijke activiteit.
D’Adamo’s voedingsadvies is gebaseerd op het feit dat voeding lectinen bevat die gunstig of belastend kunnen zijn voor het lichaam. Wanneer ze belastend zijn, kunnen ze het maag- en darmslijmvlies irriteren en vermoeidheid veroorzaken. Het effect van de lectinen is afhankelijk van de bloedgroep. Wat voor de één goede voeding is, kan voor de ander slecht zijn. Mensen met bloedgroep O varen wel bij een geheel ander voedingspatroon dan mensen met bloedgroep AB.

Variatielijst
Bij dit voedingsadvies hoort een lijst met voedingsmiddelen die bij uw bloedgroep passen. Vraag ernaar bij uw voedingsadviseur of vraag deze lijst aan bij Orthica.
Wanneer u bepaalde voedingsmiddelen als belastend of juist verlichtend ervaart, bent u natuurlijk vrij om het voedingsadvies aan te passen. Zolang de doelstelling van het voedingsadvies bereikt wordt, is het goed.

Voedingsmaatregelen en leefregels
Eet gevarieerd, niet te veel en zo zuiver mogelijk. Om uw maag en darm daadwerkelijk te ontlasten is het van belang weinig, langzaam (goed kauwen) en zo gevarieerd mogelijk te eten. Gebruik alleen die voedingsmiddelen die bij u passen op basis van uw bloedgroep en kies in het begin voor zoveel mogelijk heilzame producten. Probeer voedsel zo zuiver mogelijk te kiezen, dus zo veel mogelijk biologisch geteeld.

Basis dagmenu
(kan voor alle bloedgroepen)

* 08.00 uur
Budwigpapje:150 ml soja yoghurt (perzik of bosvruchten) of rijstdrank, 2-3 eetlepels gebroken lijnzaad en scheut lijnzaadolie, 20 gram wei-eiwitpoeder en citroensap voor de smaak.
125 gram fruit*
1 glas thee*
* 11.00 uur
1 glas mineraalwater zonder prik / glas thee*
sap, soep, salade
* 13.00 uur
min. 200 gram groenten, groentesap*, groentesoep*
max. 3 groentelepels (150 gram) gierst, rijst of peulvruchten*
1 glas mineraalwater zonder prik
* 16.00 uur
kruidenthee*/mineraalwater zonder prik
* 18.00 uur
min. 200 gram groenten*
10 ml. olijfolie om in te bakken
dressing (bijv: halve eetlepel zonnebloemolie, halve eetl.sesamolie, knoflook en citroensap)
max. 3 groentelepels (150 gram) gierst, rijst of peulvruchten
* 20.00 uur
Shake**
* 23.00 uur
een darmbacterieproduct

* Zie variatielijst
** Shake: 150 ml rijstdrank of sojamelk met 20 gram wei-eiwitpoeder en een scheutje vruchtensap voor de smaak.

Aanvullende Preparaten

Multivitaminepreparaat
Mulitvitamine-mineralensupplementen bevatten doorgaans de belangrijkste vitamines en mineralen. Een hoog gedoseerde multivitamine zorgt voor een optimale voorziening van beschermende stoffen voor het hele lichaam. Dit vormt de basis van elk voedingsadvies.

Een ontgiftingsproduct
Een detox (ontgiftings)product bij voorkeur op basis van wei-eiwitten, omdat hierin stoffen aanwezig zijn die de darm herstellen en de ontgifting ondersteunen.

Extra antioxidanten
Antioxidanten ondersteunen ontgiftingsenzymen en vangen schadelijke deeltjes (vrije radicalen) weg die bij het ontgiftingsproces ontstaan. Daarom zijn antioxidanten zo’n goede keuze bij het ongiften. De bekendste basis antioxidanten zijn selenium, bèta-caroteen, vitamine C en E. Maar er zijn ook kruiden met een antioxidantwerking zoals Ginkgo biloba en Mariadistel.

Een enzympreparaat
Extra enzymen ingenomen tijdens de maaltijd ontlasten maag en darmen. Ze ondersteunen de spijsvertering. Bromelaïne, een ananasextract, staat bekend als hulp bij de vertering van eiwitten. Een alvleesklierextract, ook wel pancreatine genaamd, kan zowel eiwitten, vetten als koolhydraten verteren, maar men kan ook kiezen voor een enzymcomplex met eiwit-, vet- en koolhydraatsplitsende enzymen.

Bacteriepreparaat
Melkzuurvormende bacteriën komen van nature in de darmen voor. Een optimale darmflora zorgt voor een goede weerstand in de darm, zodat ongewenste bacteriën en schimmels minder kans krijgen zich te ontwikkelen. Een goede opbouw van de darmflora zal tot een goede spijsvertering en afvoer van afvalstoffen leiden. Neem bij voorkeur een preparaat met verschillende soorten bacteriën, waaronder lactobacillen en bifidobacteriën.

Boekentip
Het bloedgroepdieet
D’Adamo (uitgeverij De Kern)

Rotatieschema

Het rotatieschema is bedoeld om zo veel mogelijk variatie aan te brengen en vijf dagen te wachten voordat hetzelfde voedsel herhaald wordt.

Dag 1 & 6
Ontbijt: Budwigpapje met kersen
Tussendoor: Stukjes komkommer of rijstwafel met komkommer
Lunch: Sushi met komkommer of spinaziesoep
Avondeten: Komkommersalade met rijst of spinaziesalade en rijst
‘s Avonds: Shake met ricedream en Orthidetox en kersensap
Na 10 dg: ei

Dag 2 & 7
Ontbijt: Budwigpapje met abrikozen
Tussendoor: Sojamelk of andijviesoep
Lunch: Andijviesalade of courgettesoep
Avondeten: Gevulde courgette met tofu of andijvie met tofuburger
‘s Avonds: Sojamelk met Orthidetox en abrikozen
Na 10 dg: geitenkaas

Dag 3 & 8
Ontbijt: Budwigpapje met pruimen
Tussendoor: Misosoep of broccolisap
Lunch: Broccolisoep of witlofsalade
Avondeten: Broccoli en gierstrisotto of gekookte witlof met gierst
‘s Avonds: Bevroren sojayoghurt met Orthidetox
Na 10 dg: vette vis

Dag 4 & 9
Ontbijt: Budwigpapje met druiven
Tussendoor: Venkel-, wortelsap of venkelsoep
Lunch: Wortelsoep of wortelsalade met citroen
Avondeten: Roerbakwortel met witte bonen of gestoomde venkel en witte bonen
‘s Avonds: Shake met Orthidetox en druivensap
Na 10 dg: dierlijk eiwitvrij

Dag 5 & 10
Ontbijt: Budwigpapje met grapefruit
Tussendoor: Bietensap met bieslook of bietensap met peterselie
Lunch: Bietensoep of bleekselderijsalade met walnoot
Avondeten: Salade van bieten of bleekselderijsalade
‘s Avonds: Sojamelk met Orthidetox en grapefruit
Na 10 dg: vette vis

Variatielijst

Sojaproducten: Sojamelk – Sojayoghurt1 – Tofu – Tempeh*
Olie en vetten: Lijnzaadolie – Olijfolie – Saffloerolie – Sesamolie – Zonnebloemolie
Noten en zaden: Kastanjes – Walnoten
Bonen en peulvruchten: Pintobonen2 – Sojabonen – Witte bonen
Brood: Gierstbrood – Rijstwafels
Ontbijtgranen: Gepofte rijst
Granen: Gierst – Volkoren rijst – Wilde rijst – Witte rijst
Kruidenthee: Gember – Ginseng – Meidoorn – Rozenbottel – Zoethout
Dranken: Groene thee – Mineraalwater zonder prik – Ricedream3
Groenten: Andijvie – Bleekselderij – Boerenkool – Broccoli – Courgette – Komkommer – Koolraap – Paardebloem – Prei – Rode biet – IJsbergsla – Sperziebonen – Spinazie – Uien – Wortelen – Waterkers – Zeewier
Fruit: Abrikozen – Ananas – Appel – Citroen – Druiven – Grapefruit – Kersen – Kruisbes – Pruimen – Rozijnen* – Veenbessen – Vijgen*
Smaakmakers: Arrowroot – Basilicum – Bieslook – Gember – Johannesbrood – Kerriepoeder – Koriander – Kurkuma – Laurierblad – Mierikswortel – Miso – Mosterd – Munt – Peterselie – Sjalotjes – Sojasaus – Tamari – Tijm

1 Albert Heijn en natuurvoedingswinkel
2 Albert Heijn (gedroogd/in blik)
3 Natuurvoedingswinkel / reformhuis
* niet gebruiken bij Candida

Bloedgroep A

Kenmerken:
– gevoelig spijsverteringskanaal
– tolerant immuunsysteem
– vereist een vegetarisch dieet om slank en productief te blijven

Bloedgroep A floreert op een voornamelijk vegetarisch dieet. Het gevaar voor eiwittekort is gering, wanneer men voldoende eiwitten gebruikt in de vorm van vis, bonen en peulvruchten. Verder is het voor de gevoelige A-mens uiterst belangrijk dat het voedsel in een zo natuurlijk mogelijke staat verkeert: vers, zuiver en biologisch. Dit betekent onder meer het vermijden van overmatig bewerkt en verfijnd voedsel.

Let Op!
Tijdens de kuur mag u geen dierlijk eiwit (behalve Orthidetox) en ook geen tarwe, rogge, spelt, haver, gerst, amarant of aardappelen consumeren. Gierst, boekweit en rijst zijn glutenvrij en kunt u gebruiken. Kies tijdens de kuur bij voorkeur de heilzame producten. Na tien dagen of langer, afhankelijk van het advies van uw behandelaar, kunt u beginnen met vette vis (makreel, zalm) en toegestane zuivelproducten. Vier weken later kunt u af en toe een stukje vlees gebruiken. Wanneer u weer volledig hersteld bent, kunt u de verboden granen en aardappelen eventueel in overleg met uw behandelaar weer gaan introduceren en bepalen of en welke granen u weer verdraagt. Blijf deze voedingsmiddelen wel roteren!

In onderstaande tabel staan de producten waaruit u kunt kiezen. De producten die heilzaam zijn werken herstellend en de producten die neutraal zijn werken noch positief noch negatief.

Vlees
Heilzaam:
Neutraal: Kalkoen – Kip

Vis
Heilzaam: Kabeljauw – Karper – Makreel – Red Snapper – Regenboogforel – Sardine – Slakken – Zalm – Zeeduivel – Zeeforel
Neutraal: Haai – Snoek – Spiering – Steur – Tonijn – Zeebaars -Zwaardvis

Zuivelproducten
Heilzaam: Sojakaas – Sojamelk – Sojayohurt
Neutraal: Ei (1x per week) – Feta – Geitenkaas – Geitenmelk – Griekse yoghurt – Kefir – Kwark – Mozzarella – Ricotta kaas

Olie en vetten
Heilzaam: Lijnzaadolie – Olijfolie
Neutraal: Canola-olie1 – Kabeljauwolie – Saffloerolie – Sesamolie – Zonnebloemolie

Noten en zaden
Heilzaam: Pompoenzaad
Neutraal: Amandelen – Hazelnoten – Kastanjes – Macadamia’s2 – Papaverzaad – Pijnboompitten – Sesamzaad – Tahin (sesamzaadpasta) – Walnoten – Zonnebloempitten

Bonen en peulvruchten
Heilzaam: Adukibonen3 – Linzen – Pinto bonen4 – Sojabonen – Zwarte bonen – Zwartoog bonen
Neutraal: Groene erwten – Sperziebonen – Sugersnaps – Tuinbonen – Witte bonen

Groenten
Heilzaam: Alfalfa – Andijvie – Artisjokken – Boerenkool – Broccoli – Koolraap – Koolrabi – Lente ui – Okra5 – Paardebloem – Pastinaak – Pompoen – Prei – Spinazie – Tempeh* – Tofu – Uien
Neutraal: Asperges – Avocado – Bamboescheuten – Bloemkool – Brusselslof – Cantharellen – Courgette – Komkommer – Oesterzwammen – Olijven – Peultjes – Radijs – Rode biet – Selderie – Sjalot – IJsbergsla – Venkel – Waterkers – Wortelen – Zeewier – Zoete mais

Fruit
Heilzaam: Abrikozen – Ananas – Citroen – Grapefruit – Kersen – Pruimen – Rozijnen* – Vijgen*
Neutraal: Aalbessen – Aardbeien – Appels – Bessen – Dadels* – Frambozen – Granaatappel – Guave – Kiwi – Kruisbes – Limoen – Meloen (spaans) – Nectarine – Peren – Perzik – Stervrucht – Veenbessen – Vlierbes – Watermeloen – Zwarte bramen

Smaakmakers
Heilzaam: Gember – Knoflook – Mierikswortel – Mosterd – Miso – Peterselie
Neutraal: Agar – Ahornsiroop – Anijs – Arrowoot – Basilicum – Bergamot – Bieslook – Bonenkruid – Cacao – Dille – Dragon – Dressing – (laag vetgehalte) – Groene munt – Jamaicapeper – Johannesbrood – Kaneel – Kappertjes – Kerriepoeder – Komijn – Koriander – Kummel – Kurkuma – Laurier – Maizena – Majoraan – Mint – Nootmuskaat – Paprikapoeder – Pepermunt – Piment – Rozemarijn – Saffraan – Salie – Tamarinde – Tijm – Vanille – Venkel – Zout

Kruidenthee
Heilzaam: Echinacea – Fenegriek – Gember – Ginseng – Kamille – Meidoorn – Rozenbottel
Neutraal: Aardbeienthee – Duizendblad – Framboos – Gentiaan – Groene munt – Hoefblad (klein) – Pepermunt – Salie – Sennapeulen – Tijm – Zoethout

Dranken
Heilzaam: Groene thee
Neutraal: Mineraalwater zonder prik

1) Albert Heijn en natuurvoedingswinkel
2) de betere supermarkt
3) Reformwinkel
4) Albert Heijn (gedroogd/in blik)
5) Toko
*) niet gebruiken bij Candida

Bloedgroep B

Kenmerken:
– evenwichtig
– sterk immuunsysteem
– sterk spijsverteringssysteem

Let Op!
Tijdens de kuur mag u geen dierlijk eiwit (behalve biogarde yoghurt en Orthidetox) en ook geen tarwe, rogge, spelt, gerst, amarant of aardappelen consumeren. Haver, gierst en rijst mag u gebruiken. Kies tijdens de kuur bij voorkeur de heilzame producten. Na tien dagen of langer, afhankelijk van het advies van uw behandelaar, kunt u beginnen met vette vis (makreel, zalm) en toegestane zuivelproducten. Na vier weken kunt u af en toe een stukje vlees gebruiken. Wanneer u weer volledig hersteld bent, kunt u de verboden granen en aardappelen eventueel in overleg met uw behandelaar weer gaan introduceren en bepalen of en welke granen u weer verdraagt. Blijf deze voedingsmiddelen wel roteren!

In onderstaande tabel staan de producten waaruit u kunt kiezen. De producten die heilzaam zijn werken herstellend en de producten die neutraal zijn werken noch positief noch negatief.

Vlees
Heilzaam: Konijn – Lam – Schaap – Wild
Neutraal: Fazant – Kalf – Kalkoen – Lever – Rundvlees

Vis
Heilzaam: Kabeljauw – Heilbot – Makreel – Schelvis – Snoek – Zeeduivel – Zeeforel
Neutraal: Blauwbaars – Haai – Inktvis – Karper – Kaviaar – Mosselen – Red Snapper – Regenboogforel – Sardine – Spiering – Steur – Tong – Tonijn – Zalm – Zeebaars – Zeewolf – Haring – Zwaardvis

Zuivelproducten
Heilzaam: Cottage cheese – Feta – Geitenmelk – Geitenkaas – Halfvolle melk – Kefir – Magere melk – Mozzarella – Ricotta kaas
Neutraal: Boter – Brie – Camembert – Cheddar – Creme fraiche – Edammer – Ei (1x per week) – Emmentaler – Goudse kaas – Gruyere – Karnemelk – Kwark – Munster – Parmezaanse kaas – Sojamelk – Sojayoghurt – Verse roomkaas – Volle melk

Olie en vetten
Heilzaam: Olijfolie
Neutraal: Kabeljauwolie – Lijnzaadolie – Saffloerolie – Sesamolie – Zonnebloemolie

Noten en zaden
Heilzaam:
Neutraal: Amandelen – Kastanjes – Walnoten – Macadamia’s1

Bonen en peulvruchten
Heilzaam: Kidneybonen – Limabonen2 – Sojabonen
Neutraal: Groene erwten – Sperziebonen – Sugarsnaps – Tuinbonen – Witte bonen

Groenten
Heilzaam: Aubergine – Bloemkool – Boerenkool – Broodwortel – Champignons – Komkommer – Kool – Pastinaak – Rode biet – Tuinbonen – Wortelen – Zoete aardappelen
Neutraal: Alfalfa – Andijvie – Asperges – Bamboescheuten – Brussels lof – Cantharellen – Courgette – Kervel – Koolraap – Koolrabi – Oesterzwammen – Okra3 – Paardebloem – Peultjes – Prei – Selderie – Sjalot – Snijbiet – Spinazie – Tempeh* – Tofu – Uien – Venkel – Waterkers – IJsbergsla – Zeewier

Fruit
Heilzaam: Ananas – Bananen – Druiven – Papaja – Veenbessen
Neutraal: Aalbessen – Aardbeien – Abrikozen – Appels – Bessen – Citroen – Dadels* – Frambozen – Grapefruit – Guave – Kersen – Kiwi – Kruisbes – Limoen – Lychees – Mandarijn – Mango – Meloen (honing) – Meloen (spaans) – Nectarines – Peren – Perzik – Pruimen – Rozijnen* – Sinaasappels – Vijgen* – Vlierbes – Watermeloen – Zwarte bramen

Smaakmakers
Heilzaam: Mosterd – Pepers – Peterselie – Kerriepoeder
Neutraal: Agar – Ahornsiroop – Anijs – Arrowoot – Azijn (balsamico, – kruiden, rode en – witte wijn) – Basilicum – Bergamot – Bieslook – Bonenkruid – Cayenne – Chilipeper – Cacao – Dille – Dragon – Dressing – (laag vetgehalte) – Gember – Groene munt – Johannesbrood – Kappertjes – Kardemon – Kervel – Knoflook – Komijn – Koriander – Kummel – Kurkuma – Laurier – Majoraan – Mayonaise – Mierikswortel – Mint – Mosterd – Paprika – Pepermunt – Piment – Rozemarijn – Saffraan – Salie – Sojasaus – Tamarinde – Vanille – Venkel – Zout

Kruidenthee
Heilzaam: Framboos – Gember – Ginseng – Pepermunt – Rozenbottel – Salie – Zoethout
Neutraal: Aardbeien – Duizendblad – Echinacea – Groene munt – Kamille – Meidoorn – Pepermunt – Tijm – Valeriaan

Dranken
Heilzaam: Groene thee
Neutraal:

1) de betere supermarkt
2) Turkse winkels, speciaalzaken en toko’s
3) Toko
*) niet gebruiken bij Candida

Bloedgroep AB

Kenmerken:
– gevoelig spijsverteringskanaal
– overmatig verdraagzaam immuunsysteem

Let Op!
Tijdens de kuur mag u geen dierlijk eiwit (behalve Orthidetox) en ook geen tarwe, rogge, spelt, gerst, amarant of aardappelen consumeren. Haver, gierst en rijst mag u gebruiken. Kies tijdens de kuur bij voorkeur de heilzame producten. Na tien dagen of langer, afhankelijk van het advies van uw behandelaar, kunt u beginnen met vette vis (makreel, zalm) en toegestane zuivelproducten. Na vier weken kunt u af en toe een stukje vlees gebruiken. Wanneer u weer volledig hersteld bent, kunt u de verboden granen en aardappelen eventueel in overleg met uw behandelaar weer gaan introduceren en bepalen of en welke granen u weer verdraagt. Blijf deze voedingsmiddelen wel roteren!

In onderstaande tabel staan de producten waaruit u kunt kiezen. De producten die heilzaam zijn werken herstellend en de producten die neutraal zijn werken noch positief noch negatief.

Vlees
Heilzaam: Kalkoen – Konijn – Lam – Schaap
Neutraal: Fazant – Lever

Vis
Heilzaam: Heilbot – Kabeljauw – Makreel – Red Snapper – Regenboogforel – Sardine – Slakken – Snoek – Steur – Tonijn – Zalm – Zeebaars – Zeeduivel – Zeeforel
Neutraal: Blauwbaars – Haai – Haring – Inktvis – Kaviaar – Karper – Mosselen – Spiering – Tong – Zeewolf – Zwaardvis

Zuivelproducten
Heilzaam: Cottage cheese – Feta – Geitenmelk – Geitenkaas – Kefir – Mozzarella – Ricotta kaas
Neutraal: Cheddar – Creme fraiche – Edammer – Ei (1x per week) – Emmentaler – Goudse kaas – Griekse yoghurt – Gruyere – Kwark – Melk (afgeroomd) – Munster – Sojakaas – Sojamelk – Sojayoghurt – Verse roomkaas

Olie en vetten
Heilzaam: Olijfolie
Neutraal: Kabeljauwolie – Lijnzaadolie – Notenolie – Saffloerolie – Sesamolie – Zonnebloemolie

Noten en zaden
Heilzaam: Kastanjes – Walnoten
Neutraal: Amandelen – Cashewnoten – Macadamia’s1 – Pijnboompitten – Pistache noten

Bonen en peulvruchten
Heilzaam: Linzen (groen) – Pintobonen2 – Sojabonen
Neutraal: Groene erwten – Linzen – (bruin, rood) – Sperziebonen – Tuinbonen – Witte bonen

Groenten
Heilzaam: Alfalfa – Aubergine – Bloemkool – Boerenkool – Broccoli – Komkommer – Paardebloem – Pastinaak – Rode biet – Selderie – Tempeh* – Tofu
Neutraal: Andijvie – Asperges – Bamboescheuten – Brussels lof – Cantharellen – Courgette – Kool (chinees, – rood, – wit) – Koolraap – Koolrabi – Oesterzwammen – Okra3 – Olijven – Peultjes – Pompoen – Prei – Radijs – Sjalot – Snijbiet – Spinazie – Tomaten – Uien – Venkel – Waterkers – Wortelen – IJsbergsla – Zeewier

Fruit
Heilzaam: Kersen – Kruisbes – Pruimen – Veenbessen – Vijgen*
Neutraal: Aalbessen – Aardbeien – Abrikozen – Ananas – Appels – Bessen – Citroen – Dadels* – Druiven – Frambozen – Grapefruit – Kiwi – Limoen – Lychees – Mandarijn – Meloen (honing) – Meloen (spaans) – Nectarines – Papaja – Peren – Perzik – Rozijnen* – Sinaasappels – Vlierbes – Watermeloen – Zwarte bramen

Smaakmakers
Heilzaam: Knoflook – Kerriepoeder – Mierikswortel – Miso
Neutraal: Agar – Ahornsiroop – Arrowoot – Azijn (balsamico, – kruiden, rode – en witte wijn) – Basilicum – Bergamot – Bieslook – Bonenkruid – Cacao – Dille – Dragon – Dressing – (laag vetgehalte) – Gember – Groene munt – Johannesbrood – Kaneel – Kervel – Komijn – Koriander – Kummel – Kurkuma – Laurier – Majoraan – Mayonaise – Mierikswortel – Mint – Mosterd – Nootmuskaat – Paprikapoeder – Pepermunt – Piment – Rozemarijn – Saffraan – Salie – Sojasaus – Tamarinde – Tijm – Vanille – Venkel – Zout

Kruidenthee
Heilzaam: Echinacea – Ginseng – Meidoorn – Rozenbottel – Zoethout
Neutraal: Aardbeien – Framboos – Gentiaan – Groene munt – Kamille – Pepermunt – Salie – Tijm – Valeriaan

Dranken
Heilzaam: Groene thee
Neutraal: Mineraalwater zonder prik

1) de betere supermarkt
2) Albert Heijn, gedroogd en in blik
3) Toko
*) niet gebruiken bij Candida

Bloedgroep O

Kenmerken:
– vleeseter
– sterk spijsverteringskanaal
– overactief immuunsysteem
– heeft een efficiënte stofwisseling nodig om slank en energiek te blijven

Mensen met bloedgroep O varen wel bij intense lichaamsbeweging en dierlijke eiwitten. Echter te veel vlees kan leiden tot een toxische overbelasting. Wij adviseren mager biologisch- en scharrrelvlees te eten en regelmatig vis op het menu te zetten, vanwege de gunstige vetzuren in vis. Gebruik weinig graan, matig boekweit, gierst en rijst.

Let Op!
Tijdens de kuur mag u geen dierlijk eiwit (behalve Orthidetox) en ook geen tarwe, rogge, spelt, haver, gerst, amarant of aardappelen consumeren. Gierst, boekweit en rijst zijn glutenvrij en kunt u gebruiken. Kies tijdens de kuur bij voorkeur de heilzame producten. Na tien dagen of langer, afhankelijk van het advies van uw behandelaar, kunt u beginnen met vette vis (makreel, zalm) en toegestane zuivelproducten. Vier weken later kunt u af en toe een stukje vlees gebruiken. Wanneer u weer volledig hersteld bent, mag u de verboden granen eventueel in overleg met uw behandelaar weer gaan introduceren en bepalen of en welke granen u weer verdraagt. Blijf deze voedingsmiddelen roteren!

In onderstaande tabel staan de producten waaruit u kunt kiezen. De producten die heilzaam zijn werken herstellend en de producten die neutraal zijn werken noch positief noch negatief.

Vlees
Heilzaam: Kalf – Lam – Lever – Rund – Schaap – Wild
Neutraal: Eend – Fazant – Kalkoen – Kip – Konijn

Vis
Heilzaam: Baars – Blauwbaars – Heilbot – Kabeljauw – Makreel – Red snapper – Regenboogforel – Rivierkreeft – Sardine – Snoek – Steur – Tong – Zalm – Zwaardvis
Neutraal: Ansjovis – Garnalen – Haai – Haring – Inktvis – Karper – Krab – Kreeft – Mosselen – Oesters – Paling – Schelvis – Slakken – Spiering – Zeebaars – Zeeforel

Zuivelproducten
Heilzaam:
Neutraal: Boter – Ei (1x per week) – Feta – Geitenkaas – Mozzarella – Sojakaas – Sojamelk – Sojayoghurt

Olie en vetten
Heilzaam: Lijnzaadolie – Olijfolie
Neutraal: Kabeljauwolie – Canola-olie1 – Sesamolie – Saffloerolie – Zonnebloemolie

Noten en zaden
Heilzaam: Pompoenzaad – Walnoten
Neutraal: Amandelen – Hazelnoten – Kastanjes – Macadamia’s2 – Pijnboompitten – Sesamzaad – Tahin – (sesampasta) – Zonnebloempitten

Bonen en peulvruchten
Heilzaam: Adukibonen – Pintobonen3 – Zwartoogbonen
Neutraal: Groene erwten – Lima bonen4 – Sojabonen – Sperziebonen – Sugarsnaps – Tuinbonen – Zwarte bonen

Groenten
Heilzaam: Andijvie – Artisjokken – Boerenkool – Broccoli – Koolrabi – Okra5 – Paardebloem – Pastinaak – Pompoen – Prei – Snijbiet – Spinazie – Uien – Zeewier
Neutraal: Asperges – Bamboescheuten – Brussels lof – Cantharellen – Courgette – Kervel – Komkommer – Koolraap – Lente ui – Oesterzwammen – Olijven (groen) – Peultjes – Radijs – Rode biet – Selderie – Sjalot – Tempeh* – Tofu – Tomaten – Tuinbonen – Venkel – Waterkers – Wortelen – IJsbergsla

Fruit
Heilzaam: Pruimen – Vijgen*
Neutraal: Aalbessen – Abrikozen – Ananas – Appels – Bananen – Bessen – Citroen – Dadels* – Druiven – Frambozen – Granaatappel – Grapefruit – Guave – Kersen – Kiwi – Kruisbes – Limoen – Lychees – Mango – Meloen (spaans) – Nectarine – Papaja – Peren – Perzik – Rozijnen* – Stervrucht – Veenbessen – Vlierbes

Smaakmakers
Heilzaam: Cayenne – Kerriepoeder – Knoflook – Kurkuma – Mierikswortel – Peterselie
Neutraal: Agar – Ahornsiroop – Anijs – Chilipeper – Dille – Dragon – Dressing – (laag vetgehalte) – Gelatine – Gember – Groene munt – Jamaicapeper – Kappertjes – Komijn – Koriander – Kummel – Majoraan – Mayonaise – Mint – Miso – Mosterd – Pepermunt – Rozemarijn – Rode peper – Saffraan – Salie – Sojasaus – Tijm – Venkel – Worcestershiresaus – Zout

Kruidenthee
Heilzaam: Citroen – Fenegriek – Gember – Pepermunt – Rozenbottel
Neutraal: Duizendblad – Framboos – Ginseng – Groene munt – Hoefblad (klein) – Kamille – Meidoorn – Salie – Tijm – Valeriaan – Zoethout

Dranken
Heilzaam: Mineraalwater zonder prik
Neutraal: Groene thee

1) Albert Heijn en natuurvoedingswinkel
2) de betere supermarkt
3) Albert Heijn (gedroogd / in blik)
4) Turkse winkels, speciaalzaken en toko’s
5) Toko
*) niet gebruiken bij Candida

2 Responses to ontgiften

 1. So! jij heb je best gedaan!! Voolopig ga ik hier wat rond neuzen.

  Dankjewel voor al je gedane moeite.

  Andreas van den Berg.
  Dreischor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>